31-08-2016

Gemeente Emmen contracteert voor komende jaren

Wmo schoonmaakondersteuning, begeleiding, zijn door de gemeente Emmen opnieuw gegund.

Dat betekent dat het merendeel van de aanbieders bekend zijn die vanaf 1 januari 2017 Wmo ondersteuning aan cliënten leveren.

Door schoonmaakondersteuning en begeleiding gezamenlijk aan te besteden, kunnen tussen deze twee vormen van ondersteuning betere verbindingen ontstaan.

Dit past in het streven om de verschillende vormen van ondersteuning optimaal op elkaar af te stemmen en daarmee beter maatwerk te bieden voor de cliënt.

Begeleiding is bijvoorbeeld hulp bij het op orde brengen van de huishouding of het helpen indelen van de dag.

Hierbij is het van belang dat er goede afstemming nodig is met de daadwerkelijke uitvoering van de huishoudelijke ondersteuning.

Hoofdaanbieder

In de zes Emmense gebieden is vanaf 1 januari 2017 één hoofdaanbieder per gebied verantwoordelijk voor schoonmaak-ondersteuning en begeleiding.

Voor de gebieden de Blokken, de Monden is Dokter Schoonmaakorganisatie als hoofdaanbieders aangewezen.

De hoofdaanbieders schoonmaakondersteuning en begeleiding zijn aanbieders die op dit moment in diezelfde gebieden schoonmaakondersteuning of begeleiding leveren.

Zij gaan de komende tijd gesprekken voeren met de aanbieders in hun gebied.

De hoofdaanbieders zetten in op zoveel mogelijk behoud van continuïteit in ondersteuning en het in stand houden van de bestaande koppels.

Naar de toekomst toe wil men de vragen voor begeleiding dichtbij de cliënt aanbieden door aanbieders uit het gebied.