22-05-2017

 Persbericht Gemeente Emmen

Scores rond de 8 gemiddeld

Klanten tevreden over schoonmaakondersteuning en begeleiding Wmo

 

Mensen die gebruik maken van de Wmo Schoonmaakondersteuning zijn nog steeds erg tevreden over de kwaliteit van de geleverde diensten in 2016. De gemeente Emmen heeft dit in het najaar van 2016 laten onderzoeken door Wmo Support uit Enschede. Voor het eerst is ook voor de Wmo Begeleiding de tevredenheid onder gebruikers in kaart gebracht. De geïnterviewde klanten zijn ook daarover goed te spreken. Wethouder

Jan Bos: “Aan alle medewerkers van de betrokken organisaties is dit een groot compliment. In 2016 is kwalitatief goed werk geleverd.”

Wmo Schoonmaakondersteuning

Het onderzoek is uitgevoerd onder 422 klanten die gebruik maken van schoonmaakondersteuning. De algehele tevredenheid krijgt gemiddeld een 8,0. De tevredenheid over de kwaliteit van het werk krijgt een 8,1 en de hulp bij het huishouden verdient een pluim met een 8,5.

Schoon en leefbaar huis

De gemeente Emmen had in 2016 drie gecontracteerde aanbieders voor het uitvoeren van de Wmo Schoonmaakondersteuning. Deze aanbieders moeten ervoor zorgen dat inwoners van de gemeente Emmen die worden beperkt in hun mobiliteit of zelfredzaamheid, kunnen wonen in een schoon en leefbaar huis. De aanbieders zijn At Home First, Dokter Schoonmaakondersteuning en

Thalia ThuisZorg.

Wmo begeleiding

Wmo Support heeft in totaal 197 klanten geinterviewd van 33 verschillende instellingen die Begeleiding bieden, zoals dagbesteding aan groepen of aan inwoners persoonlijke begeleiding bieden. Ook is een aantal inwoners bevraagd die een PGB hiervoor ontvangen. De klanten zijn over het algemeen zeer tevreden over de begeleiding. De professionele ondersteuning krijgt gemiddeld een 8,1 en de ondersteuningsplannen en de uitwerking ervan een 7,6.